info@tuomarniemi.fi
+358 40 1471 555
Tuomarniemen kartano
Polvijärventie 116
83500 Outokumpu
Suomi Finland
     
Tänään on tiistai, 20. Helmikuuta 2018    |  Klo  01:59 |
  Tuomarniemen varausehdot Takaisin

Tuomarniemen varausehdot

 Tuomarniemen Kartano ja Tuvat noudattavat näitä varausehtoja. Asiakas hyväksyy nämä ehdot, kun hän on maksanut Tuomarniemelle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

 

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on lomakohteen nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä tarvittavat tiedot vuokran maksua varten. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku on maksettava SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30 % mökin vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 30 vrk ennen loman alkua. 

Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta.

 

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje tai sähköposti) Tuomarniemen Kartanolle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Tuomarniemeen. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksun suuruinen summa ja toimitusmaksu 30 eur. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Jos lomakohde saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Tuomarniemen Kartanolle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Tuomarniemelle ja asia on osoitettava Tuomarniemelle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 3 vrk ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Tuomarniemen Kartanolla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 30 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään 30 vrk ennen varausajankohdan alkua.  Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

 

MAJOITUSKOHTEEN ESITTELY

Majoituskohteen kuvien kalusteet ja sisustus saattavat poiketa vuokrauskohteen tämän hetkisistä kalusteista ja sisustuksesta.

Majoituskohteen esittelyssä on mainintoja lähialueen palveluista. Tuomarniemen Kartano ei voi taata, että kyseiset palvelut (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtolatu jne.) ovat asiakkaan oleskelun aikana saatavilla.  Lomakohteeseen kuulumattomat yleiset palvelut eivät sisälly sopimukseen, eivätkä maininnat niistä ole sitovia. 

  

TUOMARNIEMEN KARTANON JA TUPIEN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

 Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Tuomarniemi voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Tuomarniemelle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Mikäli maksut ja maksuajat laiminlyödään, voidaan varaus peruuttaa ilman erillistä asiakkaalle tehtävää ilmoitusta. Jos varaus joudutaan keskeyttämään häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

  

OLESKELU MÖKILLÄ

Mökin avaimet joko luovutetaan paikan päällä tai noudetaan asiakkaalle erikseen ilmoitetusta paikasta riippuen varauksen ajankohdasta ja asiakkaan etukäteen ilmoittamasta arvioidusta saapumisajasta. Jos asiakas ei pääse tulemaan ilmoitettuna ajankohtana tai hän ei ilmoita lainkaan tuloaikaansa, Tuomarniemi ei voi taata avainten luovutusta.

Mökki on asiakkaan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 14.00 lähtöpäivään klo 11.00.

Mökin vuokraan sisältyvät kalusteet, patjat, peitot ja tyynyt, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, energia lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen.

Lakanat, tyynyliinat ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, ne asiakas tuo tullessaan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan vähintään viikon vuokrajaksoilla kesäaikaan, jos tästä on erikseen mainittu. Muutoin saunan ja soutuveneen käytöstä voidaan periä eri korvaus.

Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei mökin esittelyssä toisin mainita. Halutessaan asiakas voi tilata loppusiivouksen erillisestä maksusta.

Mökkiä saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu esitetekstissä vuodepaikkamääränä tai mitä mökkiä varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa mökin henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa.

Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä ja lemmikkieläimiä saa vain tuoda kohteisiin, joissa se on sallittu.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Avotulen teko koko Tuomarniemen matkailupalvelujen alueella on EHDOTTOMASTI KIELLETTY!

 

VAHINKOJEN KORVAUKSET

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisesti.

Tupakointi on kielletty kaikissa mökeissä. Mökki on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon.  Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että mökin sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja Tuomarniemi joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

 

YLIVOIMAINEN ESTE

Tuomarniemen Kartano ja Tuvat ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot, lakko jne), joka ei ole johtunut Tuomarniemestä ja jonka seurauksia Tuomarniemi ei kohtuudella voinut estää. Tuomarniemi ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

  

HUOMAUTUKSET JA VALITUKSET

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Tuomarniemelle joko puhelimitse tai sähköpostitse.
 

 

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Sopimuksen syntymisen jälkeen Tuomarniemellä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

  

päivitetty 12.11.2012

Tuomarniemen varausehdot Toimintaohjeet hätätilanteessa ©  NettiTieto Oy 2018